Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів №05.3-12/5д від 06.10.22