КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД

КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД

Національний природний парк “Залісся” оголошує конкурс на заміщення вакантних посад: начальника та молодшого наукового співробітника відділу науки.

 Учасник конкурсу на заміщення вакантної наукової посади повинен мати:

– для начальника наукового відділу – науковий ступінь доктора біологічних наук або доктор філософії (кандидат наук) за спеціальністю «Екологія», не менше 15 років досвіду роботи в науковій сфері, не менше 5 публікацій, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів;

– для молодшого наукового співробітника наукового відділу – науковий ступінь доктор філософії (кандидат наук) за спеціальністю «Екологія» або магістр за спеціальністю «Природничі науки» або «Аграрні науки» та не менше двох публікацій.

 Кандидат подає особисто, надсилає поштою або надсилає на адресу електронної пошти у форматі .pdf такі документи:

1) письмову заяву на ім’я керівника про участь у конкурсі, написану власноруч;

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) заповнену особову картку (встановленого зразка);

4) автобіографію;

5) копію трудової книжки (за наявності);

6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;

8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють у Парку, подають лише заяву про участь у конкурсі.

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

Документи, які надіслані кандидатом поштою і надійшли після закінчення встановленого строку подання заяв та документів, повертаються кандидатові без розгляду.

Умови конкурсу – загальні.

Термін прийняття заяв та документів – з 18 листопада 2022 року по 17 грудня 2022 року.

Житлом національний природний парк «Залісся» не забезпечує.

Документи приймаються за адресою: 07433, п/в Богданівка,  Броварський р-н., Київська обл., електронна пошта: [email protected]

Наш сайт: https://zalissia-park.in.ua//

Додаткову інформацію можна отримати за тел.: (098) 731-10-35.